Rätt-till-ångerrätt

Avbeställningspolicy

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange skäl.

Ångerfristen är 14 dagar från den dag då du eller en av dig angiven tredje part, som inte är transportör, har tagit varorna i besittning.
Vid avtal om flera varor, som du har beställt i en enda beställning och som levereras separat, börjar ångerfristen löpa den dag då du eller en av dig namngiven tredje part, som inte är transportören, har tagit/tar den sista varan i besittning.

Vid avtal om leverans av en vara i flera delsändningar eller delar börjar ångerfristen löpa den dag då du eller en av dig angiven tredje man, som inte är transportör, har tagit den sista delsändningen eller delen i besittning.
För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss:

STAHLWERK Schweissgeräte GmbH
Telefon: +49 (0)228 24331713
E-post: info@stahlwerk-schweissgeraete.de
Telefax: +49 (0)228 24331723
www.stahlwerk-schweissgeraete.de
Mainstraße 4
DE-53332 Bornheim

genom ett tydligt meddelande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda ett exempel på ångerblankett för detta, men det är inte nödvändigt.

För att upprätthålla ångerfristen är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

14.1 Konsekvenser av återkallelsen

Om du frånträder avtalet måste vi omedelbart och senast 14 dagar från den dag då meddelandet om att du frånträder avtalet har mottagits av oss återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveransavgifter (med undantag för extra kostnader som uppstår på grund av att du väljer en annan leveransmetod än den mest fördelaktiga standardleverans som vi erbjuder). För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde vid de ursprungliga transaktionerna, såvida inte annat uttryckligen avtalats med dig; vi debiterar dig inte i något fall för dessa återbetalningsavgifter.

Vi kan vägra att betala tillbaka till dig tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har återlämnat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna omedelbart och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal till:
STAHLWERK Schweissgeräte GmbH
Mainstraße 4
DE-53332 Bornheim

Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före tidsfristen på 14 dagar.

Du bär de omedelbara kostnaderna för att returnera varorna.
Du behöver endast betala för en eventuell värdeminskning av varorna, om denna värdeminskning beror på en hantering som inte är nödvändig för att undersöka varornas art, egenskaper och funktionalitet.

Avbeställningsreglernas upphörande

Lagstiftaren tillhandahåller i tillägg 2 till artikel 246a § 1 (2) mening 1 punkt 1 och § 2 (2) nummer 2 EGBGB följande modell för ångerformulär:

Standardformulär för återkallande:
(Om du vill säga upp avtalet ska du fylla i detta formulär och skicka tillbaka det).

    Till [infoga namn, adress och, i förekommande fall, telefaxnummer och e-postadress till entreprenören av entreprenören]:
    Jag / vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig / oss (*) för köp av följande varor (*) / tillhandahållande av följande tjänst (*)
    Beställd den (*) / mottagen den (*)
    Konsumentens namn (s)
    Konsumentens adress (s)
    Konsumentens (s) underskrift (endast när den meddelas på papper)
    Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Artikel